EU-projekt

0

Program a csóti gyermekek esélyegyenlőségéért

EU-projekt Csóton

A TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0013 számú pályázat 2011. február 1-től 2012. augusztus 2-ig tart. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 19. 952.800 forint. A program a Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projektmenedzser: Kékesi István

Projektasszisztens: Vörösvári Istvánné, Kékesi-Szabó Csilla

Gazdasági vezető: Terelmes Katalin

Szakmai vezető: Lökkös Tibor

Csót község önkormányzata mint a helyi általános iskola és óvoda fenntartója közel 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el pályázaton, amelynek célja, hogy a közoktatásban halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál elősegítse  esélyegyenlőségük érvényesülését, erősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét. Az önkormányzat által megvalósítandó pályázat kiemelt célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekeknek az iskolák közötti és iskolán belüli szegregációja csökkenjen, a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek minél nagyobb arányban részesüljenek az óvodai nevelésből és a korai fejlesztést támogató szolgáltatásokból, azaz a gyermekek minél korábban kezdődő és rendszeres óvodáztatása megvalósuljon.


A pályázati támogatásból megvalósuló program elősegíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását az iskolában, óvodában, lehetővé teszi az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alapú intézményfejlesztés megvalósítását, ezzel hozzásegítve iskolánkat is, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően igényelhesse a képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés után járó állami támogatást. A program, sikeres végrehajtás esetén, hozzájárul az érettségit adó középiskolákban, valamint a minőségi szakképzésben továbbtanuló, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közötti, jelenleg rendkívül nagyarányú különbségek csökkentéséhez is.

Programunk végrehajtását végig esélyegyenlőségi szakértő és módszertani mentor támogatja, akik a pályázat keretében támogatott tevékenységek szakszerű megvalósítása mellett azok fenntarthatóságát  és a közoktatási fejlesztések tágabb összefüggésbe illesztését is biztosítják. A program keretében valamennyi pedagógus tanári továbbképzésben vesz részt, mégpedig óvoda-iskola átmenetet segítő képzésben, az iskola integrációs program alkalmazásához szükséges IPR képzésen, valamint az empátiát segítő érzékenyítő tréningen. Az itt szerzett ismereteket erősíti a hospitálásra épülő együttműködés olyan, az IPR programot már sikeresen bevezetett intézménnyel, ahol a “jó gyakorlat” megismerése a cél.

A gyermekek számára nyári táborokat szervezünk, ahol nemcsak természetjárás, akadályverseny, kerékpár, lovaglás, úszás, szemétgyűjtés, ügyességi gyakorlatok, sport, játék és kézműves foglalkozások szerepelnek a programban, hanem több alkalommal autóbuszos kirándulás is színesíti a táboréletet,például a Balatonra is eljutnak az óvodások és  iskolások. A gyermekek és családjaik részére közös szabadidős programokat szervezünk, például a nyitott óvoda program keretében olyan közös szabadidős programok lesznek az óvónők, a szülők és a gyermekek részvételével, mint alkotóház, játszóház, táncház, kézműves foglalkozások, ételek készítése, bográcsozás.

Logopédus, fejlesztő pedagógus végzi a tanulási zavarok kiszűrésére alkalmas dyslexiás prevenciós tesztet, részképesség mérést. Ezek eredménye alapozza meg a tanulási zavarral küzdő gyermekek kiscsoportos és egyéni fejlesztését, amelyet 3-4 fős csoportokban végzünk. Fejlesztési tervek készülnek, tantárgyanként, osztályonként az elemzések alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A szülőket az óvodai, iskolai mérések eredményeiről, a szükséges intézkedésekről minden esetben tájékoztatjuk. Az óvoda – iskola átmenet zökkenőmentességéhez több látogatást tervezünk az óvodások részére az általános iskolába, melynek célja: ismerkedés az iskolásokkal, az iskolával, tanítókkal. Általános iskolai tanulóink továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében folyamatosan együttműködünk a középiskolákkal, közös értekezleteken, szakértők, előadók meghívásával.

A 7-8. osztályos tanulók továbbtanulási esélyeinek javításához felkészítő órákat tartunk a tanév folyamán matematika, magyar nyelv és irodalom tárgyakban. Az önálló tanulást segítő fejlesztés keretében informatikai foglalkozásokat tartunk tanórán kívül a digitális – IKT – kompetencia erősítésére interaktív falitábla segítségével, a tanulók önálló, életkoruknak megfelelő, kreatív tevékenységére építve. Szintén tanórán kívül a tantárgyi képességfejlesztő program keretében fejlesztjük a tanulók  szövegértési,  szövegalkotási képességét. Cél a  szöveg struktúrájának felismerése, a megértettek integrálása a meglévő tudásba, a kritikai olvasás kialakítása. A  matematikai készségek fejlesztése  terén a számolás, számlálás, becslés, mérés, mértékegységváltás, valamint gondolkodási, kommunikációs, tudásszerző és tanulási képességek erősítése történik meg. A szociális kompetenciák fejlesztését a tanórán kívüli mentálhigéniás és az előítéletek kezelését szolgáló programok is segítik majd.

A programban végig arra törekszünk, hogy a szülőkkel, a segítő szolgálatokkal, társadalmi partnerekkel folyamatos és eredményes kommunikáció és hatékony együttműködés alakuljon ki. A program egyik célja a hosszú távon működő partnerségi kapcsolat kiépítése óvodák, általános iskolák, középfokú iskolák, a fenntartók, szakmai és szakszolgálatok, kisebbségi önkormányzat, civil szervezetek, családsegítő, nevelési tanácsadó, védőnő, iskolaorvos között.

Projektzáró és projektnyitó a faluban

2011. augusztus 10.

Projektzáró rendezvényt tartottak július 23-án Csóton. Véget ért az a TIOP pályázat a községben, melynek keretében a Csóthy Géza Általános Iskola informatikai eszközparkját fejlesztették. A projekt zárót a falunap keretében rendezték meg. Az eseményen a most futó TÁMOP pályázatnak is voltak programpontjai.

Az egyik júliusi szombaton tartották a községben a projektzáró rendezvényt, ugyanis az ugyanezen a napon zajló falunap jó alkalmat teremtett a nyilvánosság biztosításához.

-Ma zárjuk a TIOP 1.1.1-es pályázatunkat, melynek végső határideje augusztus 15-e. Azért tudjuk ezt előbb megtenni, mert a múlt héten megvalósult a pályázati eszközbeszerzés – 14 számítógépet, 4 tantermi csomagot tudtunk vásárolni az iskolában., és WIFI hálózatot építettünk ki az egész intézmény területén. A tantermi csomag interaktív táblát, projektort és laptopot tartalmaz.

Július 28-án pedig valamennyi pedagógus egy tízórás továbbképzésen vesz részt, ahol az interaktív tábla használatát ismerhetik meg. Egyébként ez az eszközbeszerzés nagyon jót tett az iskola informatikai rendszerének, ami ugyan nagyon fejletlen nem volt. A pályázatnak köszönhetően most 22 új komputer van a számítógép termünkben, ezek közül a legöregebb tavaly novemberi. Interaktív táblánk eddig nem volt, de most már a 7,7 milliós fejlesztésnek köszönhetően ezzel is rendelkezünk – nyilatkozta Kékesi István polgármester.

A TIOP pályázatot lezárták a faluban, ugyanakkor folyamatban van egy közel 20 millió forint támogatottságú TÁMOP pályázat is Csóton, melynek célja a csóti gyerekek esélyegyenlőségének növelése.

-Ennek a pályázatnak a keretében 2012. augusztus 2-áig rengeteg rendezvényünk, továbbképzésünk, a gyerekek fejlesztését, továbbtanulását segítő programunk lesz. Ma a falunap egy részében is történik gyerekekkel való foglalkozás, kézműves kismesterségekkel ismerkedhetnek az iskolások és óvodások, agyagozhatnak, vesszőt fonhatnak, népi játékokon játszhatnak.

A projekt keretében nyári tábort is szerveztünk számukra, ahol kirándulásokon, akadályversenyeken vehettek részt, de volt főzés, sok sport és játék. A pedagógusok júniusban részvettek egy IPR light tanfolyamon, augusztusban lesz egy harmincórás képzés az óvoda és iskolaátmenetről, majd egy ugyancsak harmincórás érzékenyítő tanfolyam.  Mindezeket különféle mérések és ezek elemzései egészítik ki, majd fejlesztő pedagógusok és logopédusok bevonásával különböző szintre hozások lesznek az óvodai és iskolai nyílt napok mellett.   Eszközbeszerzést is tartalmaz a projekt, eddig tanulói asztalokat és székeket vettünk, az óvodások számára pedig kismozgásos játékokat, eszközöket szerzünk majd be. Azt szeretnénk, ha minden csóti kisgyerek ugyanazt meg tudná kapni itt a településünkön, amit egy városi gyermek megkaphat a saját városában.

A projekt elsősorban a hátrányos helyzetű, a halomozottan hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekeket érinti, összesen 74 ilyen gyermekünk van, de mivel az integráció is feladat, a többi csóti gyermeket sem zárjuk ki a programokból – részletezte a polgármester.

 A pályázati programok mellett más lehetőség is várta a csótiakat – a falunap keretében volt többek között nóta- és slágeréneklés, néptáncbemutató, felléptek a Csóti Minisztárok és tartottak élő kívánságműsor is Leblanc Győzővel és feleségével. Természetesen a finom falatokról sem feledkeztek meg, a bográcsos paprikáskrumplit a Margaréta Nőegylet tagjai főzték. A falunapot pedig tűzijáték zárta.
További képek
Drámajáték foglalkozás
 Egészségprojekt
 Esélyegyenlőségi fórum
Fejlesztési óra
IPR továbbképzés
Márton-nap és mikulás
Jó-gyakorlatok (Sokorópátka, Sümeg)
Karácsony
Nyílt nap
Óvodai rendezvény
Gyárlátogatás (Doroti, Gic, Shoptec)
Tábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektzáró rendezvény 

0 comments »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Keresés

terv
uj
hull