Képviselői mandátumok száma

Comments Off on Képviselői mandátumok száma

February 15, 2014 by admin

Csóti Közös Önkormányzati Hivatal
Helyi Választási Iroda Vezetője
8558. Csót, Rákóczi u. 39.

Szám: 22-4/2014.

Tárgy: Csót község önkormányzat
képviselő-testület megválasztandó
tagjainak száma

 

H a t á r o z a t 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.  (a továbbiakban Ve.) 306. §  (2) bekezdésének felhatalmazása alapján Csót községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozom meg:
6 fő települési képviselő.

E határozatot meghozatala napján Csót község honlapján (www.csotkozseg.hu), valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján 8558. Csót, Rákóczi u. 39.)  közzéteszem.

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (8558. Csót, Rákóczi u. 39.) írásbeli kifogással lehet élni úgy, hogy az a megtámadott határozat közzétételétől számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

 

 I n d o k o l á s

A Ve. 306. § (2) bekezdés értelmében a helyi választási iroda vezetőjének 2014. február 15-ig határozatban kell megállapítani a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Záró és vegyes rendelkezések fejezetének 7. pontja szerint a helyi önkormányzati képviselőknek és polgármestereknek az Alaptörvény hatálybalépését követő első általános választására 2014 októberében kerül sor.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő. 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közhiteles nyilvántartása szerint 2014. január 1-jén Csót község lakosságszáma: 1.032 fő.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a 2014. évi általános választásokon megválasztandó

képviselő-testületi tagok száma: 6 fő.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §, 209. § (1) bekezdés, 210. § (1) bekezdés és 212. § rendelkezésein alapul.

 

Csót, 2014. február 14.

Takács Imre
jegyző
HVI vezető


Comments Off on Képviselői mandátumok száma

Sorry, comments are closed.

Keresés

terv
uj
hull